Close

Lựa chọn nhà thầu

28 Tháng Bảy, 2020

Quá trình thi công phát hiện nhà thầu có vi phạm pháp luật trong quá trình đấu thầu gói thầu đó, thì nhà thầu có được tiếp tục thực hiện gói thầu đó không?

Hỏi: Khi nào hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu?

Người hỏi Nguyễn Xuân Trường – Hòa Bình

Chi tiết câu hỏi :
Xin hỏi nhà thầu đang thi công gói thầu mà bị phát hiện có vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu đó, mà hành vi đó dẫn đến nhà thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì nhà thầu có được tiếp tục thực hiện gói thầu đó không? Nếu không thì xử lý như thế nào?

Trả lời :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 123 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, biện pháp đình chỉ được áp dụng để khắc phục ngay vi phạm đã xảy ra và được thực hiện đến trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Biện pháp không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đến trước khi ký kết hợp đồng; trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng sau khi ký kết hợp đồng.

Nguồn: chinhphu.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục