Thuế trong hoạt động xây dựng

Điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định khi thay đổi thuế GTGT

Điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định khi thay đổi giảm thuế...

Điều kiện ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên...

Văn bản số 7460/BTC-TCT ngày 29/07/2022 của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về chính sách giảm thuế GTGT

Văn bản số 7460/BTC-TCT ngày 29/07/2022 của Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế thừa lệnh)...

Chủ đầu tư xác định khối lượng theo từng giai đoạn để xác định thuế GTGT

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn có trách nhiệm xác định khối lượng công...