Close

Tư vấn quyết toán vốn đầu tư

Tư vấn quyết toán vốn đầu tư

Quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP)  sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án là quy định bắt buộc.

Quyết toán vốn đầu tư chi phí phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật; kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Riêng dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 9 tháng kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng, trường hợp cần thiết phải quyết toán vốn đầu tư ngay thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán có trách nhiệm thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư chậm nhất là 9 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định.

quyết toán vốn đầu tư

Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, sau khi kết thúc niên độ ngân sách, chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư  theo niên độ theo quy định của Bộ Tài chính.

Chủ đầu tư chậm thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định bị xử lý theo quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Quyết toán vốn đầu tư là dịch vụ thế mạnh, mũi nhọn, vì vậy chúng tôi cam kết chất lượng, chuyên nghiệp ở tất cả mọi dịch vụ, quy trình, các bước công việc cũng như mỗi một thủ tục mà chúng tôi thực hiện.

Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng ở mức độ cao nhất cung cấp, giải trình các thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động, quy trình quyết toán vốn đầu tư của chúng tôi thông qua số điện thoại (+84) 98765.6161 và email: hieu.pv@kiemtoanxaydung.vn (Mr. Hiếu – Chủ nhiệm diễn đàn KIỂM TOÁN XÂY DỰNG).

Trân trọng!

Thay mặt và đại diện Ban quản trị,

PHAN VIỆT HIẾU, Chủ nhiệm diễn đàn.

——

[Diễn đàn KIỂM TOÁN XÂY DỰNG với tên miền hoạt động là kiemtoanxaydung.vn do Công ty TNHH Quản lý & Quyết toán vốn đầu tư PHAN ANH FIRM xây dựng và phát triển, đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm biên tập.]