Quá trình thi công phát hiện nhà thầu có vi phạm pháp luật trong quá trình đấu thầu gói thầu đó, thì nhà thầu có được tiếp tục thực hiện gói thầu đó không?

Hỏi: Khi nào hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu? Người hỏi Nguyễn Xuân Trường – Hòa […]

28 Tháng Bảy, 2020 Quản Trị