Lưu trữ của tác giả: Quản Trị

Nhà thầu phụ dịch vụ tư vấn

Nhà thầu phụ dịch vụ tư vấn: trách nhiệm của nhà thầu chính, năng lực...

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được cập nhật lại giá dự toán?

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được...

Căn cứ nhật ký thi công để xác định khối lượng hoàn thành?

Không có quy định phải căn cứ vào nhật ký thi công xây dựng công...

Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có được quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có...