Bài viết chuyên đề

Giảm thuế GTGT – 05 vấn đề cần lưu ý trong quản lý xây dựng

Giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, 05 vấn đề quan trọng cần lưu...

Đo bóc khối lượng công trình – 05 không phải trừ & 03 không bao gồm

Đo bóc khối lượng công trình là gì? Đo bóc khối lượng công trình là...

Nguồn vốn nhà nước trong dự án đầu tư xây dựng

Nguồn vốn nhà nước trong dự án đầu tư xây dựng Hiện được khái niệm,...

Phân tích 05 quan điểm mới của Nghị định 50/2021/NĐ-CP

Đập hộp Nghị định 50/2021/NĐ-CP, tôi xin chia sẽ một số điểm mới của Nghị định...