Kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng là một nhu cầu thực tiễn và thiết thực của các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng thường xuyên và quy mô.

Thông qua việc kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng, doanh nghiệp sẽ xác định được đầy đủ và chính xác kết quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp mình. Kết quả Kiểm toán kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng sẽ làm tăng độ tin cậy về số liệu đầu tư làm cơ sở để người có thẩm quyền tại doanh nghiệp xem xét phê duyệt quyết toán dự án.

Hiệu quả của quá trình kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng ngoài việc giúp doanh nghiệp xác định đúng đắn và hợp lý chi phí đầu tư xây dựng đã đầu tư cho một dự án, một công trình, một hạng mục… phục vụ cho mục đích quản lý, điều hành, minh bạch số liệu trong hoạt động quản trị còn sẽ giúp doanh nghiệp kiện toàn hệ thống quản lý đầu tư tại doanh nghiệp mình.

kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng

Chi phí đầu tư có thể do chủ đầu tư tự thực hiện hoặc do chủ đầu tư thuê các nhà thầu thực hiện theo hợp đồng, khi kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng Kiểm toán viên sẽ thực hiện kiểm tra và đưa ra ý kiến về:

  • Tổng số chi phí đầu tư thực hiện;
  • Chi tiết chi phí đầu tư thực hiện theo từng loại phù hợp với quy định và hướng dẫn về phân loại chi phí theo quy định của pháp luật về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong từng thời gian phù hợp.

Trường hợp có sự nghi ngờ về tính xác thực của thông tin thể hiện trên hồ sơ quyết toán , kiểm toán viên có thể thực hiện kiểm tra hiện trường, đo đạc, chụp ảnh hiện trạng… nhằm cung cấp bổ sung các bằng chứng về tính hiện hữu của dự án và/hoặc tính chính xác của thông tin thể hiện trên hồ sơ quyết toán.

Kết thúc cuộc kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng, chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng và Thư quản lý (nếu có) đề cập đến những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ được phát hiện qua quá trình kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng và giải thích những ảnh hưởng tiềm tàng của khiếm khuyết đó, đề xuất các biện pháp khắc phục cho các dự án sau.

Kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng là dịch vụ thế mạnh, mũi nhọn, vì vậy chúng tôi cam kết chất lượng, chuyên nghiệp ở tất cả mọi dịch vụ, quy trình, các bước công việc cũng như mỗi một thủ tục mà chúng tôi thực hiện.

Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng ở mức độ cao nhất cung cấp, giải trình các thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động, quy trình kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng của chúng tôi thông qua số điện thoại (+84) 98765.6161 và email: sotaykiemtoanxaydung@gmail.com (Mr. Hiếu – Chủ nhiệm diễn đàn KIỂM TOÁN XÂY DỰNG).

Trân trọng!

Thay mặt và đại diện Ban quản trị,

PHAN VIỆT HIẾU, Chủ nhiệm diễn đàn.

——

[Diễn đàn KIỂM TOÁN XÂY DỰNG với tên miền hoạt động là kiemtoanxaydung.vn do Công ty TNHH Quản lý & Quyết toán vốn đầu tư PHAN ANH FIRM xây dựng và phát triển, đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm biên tập.]