Phí thẩm định dự án, thiết kế xây dựng

Thông tư số 44/2023/TT-BTC giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/06/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ...