Hồ sơ thanh quyết toán

Căn cứ nhật ký thi công để xác định khối lượng hoàn thành?

Không có quy định phải căn cứ vào nhật ký thi công xây dựng công...

Tư vấn giám sát có trách nhiệm ký xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành

Tư vấn giám sát có trách nhiệm ký xác nhận khối lượng thi công xây...

Thời điểm thanh toán không bắt buộc quy định cứng là thời gian cụ thể trong năm

Thời điểm thanh toán là một ngày, một khoảng thời gian nhất định hoặc sự...