Thời điểm ký hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không xuất trình được chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Thắc mắc về Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Câu hỏi của bạn […]

29 Tháng Chín, 2020 Quản Trị