Trung tâm Đào tạo

Trang chủ » Trung tâm đào tạo » Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Quyết toán vôn đầu tư [PHAN ANH FIRM] tiền thân là TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG(sau đây gọi tắt là Trung tâm) là Trung tâm đào tạo do Công ty TNHH Quản lý & Quyết toán vốn đầu tư PHAN ANH FIRM là đơn vị chủ quản.

Nhiệm vụ của Trung tâm được phân công là thực hiện đào tạo nghiệp vụ:

Các khóa học của Trung tâm được thiết kế hướng đến đối tượng chính là các bạn sinh viên năm cuối các chuyên nghành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Kỹ sư xây dựng; Kỹ thuật viên kiểm toán, cán bộ, công chức, viên chức muốn tìm hiểu, học tập, bồi dưỡng kiến thức về pháp lý, chi phí, quyết toán cũng như kiểm toán xây dựng

Với mục tiêu học viên phải “HIỂU ĐƯỢC – LÀM ĐƯỢC”, vì thế nội dung và phương pháp đào tạo được thiết kế theo đứng nhu cầu thị trường, không lý thuyết thuần túy, mà thực tế, rõ ràng, chân thực, phản ánh đúng hiện trạng để học viên hoàn toàn tự tin với kiến thức mình được học.

Khi có thông tin thắc mắc cần giải đáp, xin quý học viên vui lòng liên hệ Phòng đào tạo qua email: sotaykiemtoanxaydung@gmail.com

Thay mặt Trung tâm, trân trọng!

Phan Việt Hiếu – Giám đốc Trung tâm

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]