Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Không đánh giá gói thầu xây lắp theo quy trình 02

Không đánh giá gói thầu xây lắp theo quy trình 02 Hỏi: Lập báo cáo...

Công ty mẹ có thể ký hợp đồng với công ty con để thực hiện gói thầu đã nhận được?

Công ty mẹ có thể ký hợp đồng với công ty con để thực hiện...

Quy định mới của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT về khối lượng và giá dự thầu của hợp đồng trọn gói

Quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT về khối lượng và giá dự thầu đối...

Thương thảo hợp đồng trong thời gian giãn cách xã hội

Thương thảo hợp đồng trong thời gian giãn cách xã hội (MPI) – Câu hỏi...