Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Quy định về hạn chế sự tham gia của nhà thầu áp dụng từ 01/08/2022

Quy định về hạn chế sự tham gia của nhà thầu áp dụng từ 01/08/2022 Theo...

Hướng dẫn áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu Khảo sát địa chất, địa hình

Gói thầu Khảo sát địa chất hoặc Khảo sát địa hình áp dụng theo mẫu...

Chủ đầu tư, bên mời thầu nhận đặt cọc bảo đảm dự thầu bằng séc hay tiền mặt? Rủi ro khi nhận séc?

Đặt cọc bảo đảm dự thầu bằng séc hay tiền mặt? Ông Lê Hoàn hỏi,...