Đấu thầu qua mạng

Nhà thầu phụ dịch vụ tư vấn

Nhà thầu phụ dịch vụ tư vấn: trách nhiệm của nhà thầu chính, năng lực...

Xác định doanh thu bình quân của nhà thầu khi năm gần nhất chưa lặp báo cáo tài chính

Cách tính doanh thu bình quân của nhà thầu  Chi tiết câu hỏi: Một gói...

Tổng hợp các hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu

Tổng hợp các hành vi hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu Đối với quy...

Nhà thầu đồng thời là nhà thầu chính trong một HSDT và là nhà thầu phụ trong một HSDT khác thì E-HSDT của nhà thầu có vi phạm?

Nhà thầu đồng thời là nhà thầu chính trong một HSDT và là nhà thầu phụ trong một...

Tiêu chí đánh giá gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng chào hàng cạnh tranh qua mạng

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá về kỹ thuật gói thầu dịch vụ phi tư...