Biểu mẫu & Tài liệu

Hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP (excel)

Hệ thống biểu mẫu Nghị định số 99/2021/NĐ-CP (excel) Liên quan đến Nghị định số 99/2021/NĐ-CP...

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Căn cứ Nghị định...

Ebook định mức xây dựng (tra cứu định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD)

Ebook định mức xây dựng (tra cứu định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD) Ban...

Tra cứu chi phí kiểm toán & thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Tra cứu chi phí kiểm toán Ban biên tập DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG xin chia...

File excel tra cứu định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Ban biên tập DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG sưu tầm và xin chia sẽ đến...

Ebook Kiểm toán XDCB (Version 2.4)

Diễn đàn Kiểm toán xây dựng sưu tầm và chia sẽ Ebook Kiểm toán XDCB (version...