Xử lý tình huống trong đấu thầu

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được cập nhật lại giá dự toán?

Phần khối lượng còn lại do nhà thầu thi công bỏ giữa chừng có được...

Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi đơn vị tư vấn thiết kế – dự toán giải thể

Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi đơn vị tư vấn thiết kế...

Thương thảo hợp đồng trong thời gian giãn cách xã hội

Thương thảo hợp đồng trong thời gian giãn cách xã hội (MPI) – Câu hỏi...

Xử lý trường hợp hết thời hạn làm rõ đơn giá thấp khác thường mà nhà thầu không có phản hồi

Giá dự thầu thấp bất thường Câu hỏi của bạn đọc Trịnh Thị Quỳnh Nga,...

Tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực có phải hủy thầu?

Hỏi: Tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực có phải hủy thầu? Người hỏi Mai...