Lưu trữ thẻ: Phan Việt Hiếu

09 quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD

09 quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông...

Văn bản số 7460/BTC-TCT ngày 29/07/2022 của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về chính sách giảm thuế GTGT

Văn bản số 7460/BTC-TCT ngày 29/07/2022 của Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế thừa lệnh)...

Lịch khai giảng khóa học PHÁP LÝ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – Khóa 10 (10/09/2022)

Đăng ký khóa học Pháp lý và chi phí dự án đầu tư xây dựng...

Lịch khai giảng khóa học PHÁP LÝ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – Khóa 08 (02/07/2022)

Đăng ký khóa học Pháp lý và chi phí dự án đầu tư xây dựng...