Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Xác định phần hợp đồng không được điều chỉnh giá

Phần hợp đồng không được điều chỉnh giá (phần giá trị vật liệu chính hay...

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: cự ly vận chuyển

Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng đã có...

Không thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng đối với giá trị tạm ứng vượt mức tối thiểu khi giá vật liệu tăng/giảm

Điều chỉnh giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt...

Có áp dụng định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng (đơn giá điều chỉnh) đã ký kết trước đó?

Có áp dụng định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng (đơn...