Gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết

Gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nhưng nhà thầu tham […]

28 Tháng Mười Một, 2022 Quản Trị