Close

Lựa chọn nhà thầu

23 Tháng Bảy, 2020

Khi lựa chọn nhà thầu qua mạng, có được yêu cầu nhà thầu phải nộp thêm hồ sơ dự thầu bản giấy trực tiếp đến bên mời thầu?

Hỏi: Nộp hồ sơ dự thầu qua mạng có phải gửi thêm bản giấy?

Người hỏi Bùi Minh Chúc – Điện Biên

Chi tiết câu hỏi:

Xin hỏi, bên mời thầu yêu cầu nộp kèm E-HSDT một bản hồ sơ dự thầu (HSDT) in giấy thì có đúng quy định không, và HSDT in này có đủ tư cách pháp nhân như E-HSDT đã nộp không?

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E-HSDT. Đối với nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan.

Nhà thầu kiểm tra thông tin E-HSDT, nhấn vào nút “cam kết” trong giao diện đơn dự thầu và gửi E-HSDT lên Hệ thống. Theo quy định tại Khoản 3 Điều này, Hệ thống sẽ ghi lại các thông tin sau đây về việc nộp E-HSDT của nhà thầu: Thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm lên Hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp (nếu có).

Việc nộp hồ sơ dự thầu khi đấu thầu qua mạng thực hiện theo quy định nêu trên và không được yêu cầu nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu bản giấy trực tiếp đến bên mời thầu.

Nguồn: Chinhphu.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục