Khi lựa chọn nhà thầu qua mạng, có được yêu cầu nhà thầu phải nộp thêm hồ sơ dự thầu bản giấy trực tiếp đến bên mời thầu?

Hỏi: Nộp hồ sơ dự thầu qua mạng có phải gửi thêm bản giấy? Người hỏi Bùi Minh Chúc – Điện Biên […]

23 Tháng Bảy, 2020 Quản Trị