Close

Văn bản pháp lý đầu tư

23 Tháng Bảy, 2020

Thông tư 02/2020/TT-BXD Sửa đổi 04 Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 02/2020/TT-BXD Sửa đổi 04 Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể:

– Sửa đổi Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Sửa đổi Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng;

– Sửa đổi Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

– Sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Quy định chuyển tiếp

– Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm ngày 05/9/2020, thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng Thông tư 02/2020/TT-BXD để thực hiện.

– Đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm ngày 05/9/2020, thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Thông tư 02/2020/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 05/9/2020 và thay thế Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017.

Tải file TẠI ĐÂY

Nguồn: thuvienphapluat.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục