Close

Lựa chọn nhà thầu

2 Tháng Mười, 2020

Nghị định 25/2020/NĐ-CP và thông tư 06/2020/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 25/2020/NĐ-CP và thông tư 06/2020/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
1. Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Hiệu lực: ngày 20/04/2020).

2. Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2020/N-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Hiệu lực: ngày 05/11/2020).

Tải Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Tải Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT

Nguồn: thuvienphapluat.vn

DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục