Nghị định 25/2020/NĐ-CP và thông tư 06/2020/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 25/2020/NĐ-CP và thông tư 06/2020/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của […]

2 Tháng Mười, 2020 Quản Trị