Close

Chuyên mục Khác

17 Tháng Mười Một, 2020

Hướng dẫn phân loại công trình quốc phòng, an ninh

Phân loại công trình quốc phòng, an ninh

Hỏi: (Phan Văn – utbinh2000@yahoo.com)

Trong quá trình lập và thực hiện dự án, tôi có một khúc mắc mong được giải đáp như sau:

Đối với các trụ sở công an, doanh trại quân đội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, không phải vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quản lý thì các công trình này được phân loại là công trình dân dụng hay công trình quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP?

Trả lời:

Căn cứ Điều 8, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, loại công trình được xác định dựa vào công năng sử dụng. Vì vậy, công trình trụ sở công an, doanh trại quân đội phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng nên được xác định là công trình quốc phòng, an ninh.

Cục Giám định

Nguồn: moc.gov.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục