Close

Chi phí Ban quản lý dự án

20 Tháng Mười Một, 2022

Có được sử dụng nguồn chi phí dự án để chi thu nhập tăng thêm cho các công chức, viên chức?

Có được sử dụng nguồn chi phí dự án để chi thu nhập tăng thêm cho các công chức, viên chức?

Kính gửi: Bộ Tài chính

– Đơn vị Phòng GDĐT thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Trong năm 2022 có lập báo cáo KTKT về sửa chữa, nâng cấp các điểm trường học từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và có CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN. Hiện đang gặp khó khăn trong việc chi CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN, do đến nay không có văn bản hướng dẫn chi cụ thể về chi phí quản lý dự án từ nguốn vốn sự nghiệp.

– Đơn vị Phòng GDĐT lựa chọn hình thức quản lý theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP là Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.

– Do Phòng GDĐT sửa chữa, nâng cấp các điểm trường từ nguồn vốn sự nghiệp nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021.

Vậy, đơn vị Phòng GDĐT thực hiện chi CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP, theo Điều 30, khoản 2: Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng. Nhưng không có cho chi thu nhập tăng thêm.

– Hỏi: đơn vị Phòng GDĐT có được chi tiền lương (và các khoản theo lương) cho cán bộ là thành viên ban quản lý dự án từ nguồn CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN hay không? Vì chi phí quản lý dự án không cho chi thu nhập tăng thêm, nên đơn vị muốn sử dụng chi phí quản lý dự án để chi lương (các khoản theo theo lương) cho cán bộ, và không chi lương từ nguồn kinh phí giao tự chủ của cơ quan, để cuối năm kinh phí cơ quan tiết kiệm được dành chi thu nhập tăng thêm.

– Rất mong được sự phản hồi từ Bộ Tài chính để đơn vị thuận tiện trong việc thực hiện. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:
Trường hợp thành viên ban quản lý dự án là công chức, viên chức hưởng lương từ NSNN được cấp có thẩm quyền quyết định làm việc tại ban quản lý dự án theo các quy định của pháp luật thì sử dụng nguồn kinh phí giao tự chủ của cơ quan, đơn vị chủ quản của công chức, viên chức để chi trả tiền lương và các khoản theo lương, không sử dụng nguồn chi phí dự án (trong trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt về nguồn kinh phí chi quản lý dự án) để chi trả lương và các khoản theo lương cho các công chức, viên chức này.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính (mof.gov.vn)

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Bài viết cùng chuyên mục