Close

Văn bản pháp lý đầu tư

18 February, 2021

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bản đã format tiêu đề)

Ngày ban hành: 09/02/2021
Ngày hiệu lực: 09/02/2021 (kể từ ngày ban hành)
Thay thế: Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Ban biên tập xin chia sẻ file Nghị định 10/2021/NĐ-CP định dạng word đã được format tiêu đề, rất tiện lợi cho công việc chuyên môn.

Tải file TẠI ĐÂY

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG