Close

Lựa chọn nhà thầu

18 Tháng Mười Một, 2020

Nhà thầu được tách từ công ty mẹ có được kế thừa năng lực, kinh nghiệm của công ty mẹ?

Doanh thu xây dựng của công ty bị tách

Câu hỏi của bạn đọc Quyên Nguyễn, email: nguyenthanhquyentvgs@gmail.com.

Tôi đang thực hiện lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp quy mô nhỏ <5 tỷ đồng. Có một nhà thầu tham dự thầu. Tuy nhiên nhà thầu này mới được tách từ công ty mẹ (là công ty cổ phần) ra từ tháng 6/2020 và đã đăng ký kinh doanh xong. Tuy nhiên khi tham dự thầu, công ty lại kê báo cáo tài chính 3 năm của công ty mẹ.

Vậy tôi xin hỏi Quý Bộ, trong tình huống này công ty mới tách có được thừa hưởng một phần doanh thu của công ty mẹ không? Và nếu được hưởng thì phải có báo cáo tài chính riêng không?

Kính mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp giúp tôi.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bộ luật dân sự (Điều 91) quy định một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân. Sau khi tách, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của mình phù hợp với mục đích hoạt động.

Đối với vấn đề của Quý bạn đọc, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, nếu nhà thầu tham dự thầu được tách ra từ công ty mẹ thì nhà thầu này được kế thừa một phần năng lực, kinh nghiệm của công ty mẹ trong phạm vi đóng góp của mình. Tuy nhiên, trường hợp pháp nhân được tách không phải được hình thành từ một bộ phận hoạt động độc lập (chi nhánh, xí nghiệp…) của pháp nhân bị tách thì không đủ cơ sở để xác định năng lực, kinh nghiệm của pháp nhân được tách trong quá khứ./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn: mpi.gov.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục