Close

Lựa chọn nhà thầu

29 Tháng Chín, 2020

Thời điểm ký hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không xuất trình được chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Thắc mắc về Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Câu hỏi của bạn đọc Lê Khắc Hảo, địa chỉ: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0915599161, email: lekhachao1201@gmail.com.

Về Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu sau khi ký quyết định trúng thầu cho nhà thầu A mà nhà thầu A không cung cấp, xuất trình được Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì có phải hủy kết quả trúng thầu của nhà thầu A không? Để thuận tiện có thể yêu cầu nhà thầu xếp hạng nhất xuất trình chứng chỉ năng lực trước khi thương thảo hợp đồng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

Theo đó, trường hợp nhà thầu không xuất trình được chứng chỉ hoạt động xây dựng trước khi ký kết hợp đồng theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng và phê duyệt lại kết quả lựa chọn nhà thầu./.


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục