Close

Lựa chọn nhà thầu

13 Tháng Chín, 2020

Tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong hoạt động đấu thầu

Tổ chuyên gia, tổ thẩm định là hai đối tượng quen thuộc, phổ biến trong hoạt động đấu thầu hiện nay theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến Tổ chuyên gia, tổ thẩm định còn nhiều chồng chéo, đối với quy định về tổ chuyên gia thì còn khó hiểu, đối với quy định của tổ thẩm định thì chưa rõ ràng, đầy đủ. Bài biết này sẽ phần nào hướng dẫn bạn đọc khi nghiên cứu pháp luật về đấu thầu được tường minh hơn.

Tổ chuyên gia đấu thầu là gì? Ai thành lập? Trách nhiệm? Thành viên tổ chuyên gia có bắt buộc có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu? Quy chế làm việc? Số lượng thành viên?

Tổ thẩm định là gì? Có bắt buộc thành lập? Thành viên tổ thẩm định có bắt buộc có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu? Điều kiện đối với thành viên tham gia tổ thẩm định?

Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này

Phan Việt Hiếu

Tải bài viết đầy đủ TẠI ĐÂY


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban biên tâp & Tư vấn: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Trung tâm đào tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161

Bài viết cùng chuyên mục