Đề xuất giá dự thầu khác nhau, nhà thầu có bị loại?

Trường hợp giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu của nhà thầu không phù hợp, logic với tổng giá […]

21 Tháng Bảy, 2020 Quản Trị