Phân biệt “dự án đầu tư công” và các hoạt động sửa chữa, bảo trì dự án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên

Hỏi: Dự án nào là dự án đầu tư công? Người hỏi Hoàng Đức Linh – Vĩnh Phúc Cập nhật lúc: 29/09/2020 […]

29 Tháng Chín, 2020 Quản Trị