Close

Lựa chọn nhà thầu

27 Tháng Mười Một, 2020

Xử lý trường hợp hết thời hạn làm rõ đơn giá thấp khác thường mà nhà thầu không có phản hồi

Giá dự thầu thấp bất thường

Câu hỏi của bạn đọc Trịnh Thị Quỳnh Nga, email: arianne1314520@gmail.com.

Đơn vị tôi tổ chức đấu thầu gói thầu mua lịch năm 2021 có giá trị 480.600.000 đồng, hình thức: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng. Tại thời điểm mở thầu có 14 nhà thầu tham dự, nhà thầu xếp hạng thứ 1 có giá dự thầu là 459.300 đồng; xếp hạng thứ 2 có giá dự thầu là 320.429.000 đồng; xếp hạng thứ 3 có giá dự thầu là 360.200.000 đồng…

Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của giá dự thầu nhưng hết hạn làm rõ nhà thầu không có phản hồi.

Ý kiến của thành viên tổ chuyên gia như sau: “Giá dự thầu của nhà thầu không sai lệch, có đơn giá thấp bất thường, không có tính khả thi và ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu nên nhà thầu không được xếp hạng và bị loại.

Ý kiến khác: “Mời nhà thầu thứ nhất đến thương thảo hợp đồng với giá đề nghị trúng thầu là 459.300 đồng, nếu thương thảo không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng thứ hai đến thương thảo hợp đồng.”

Xin hỏi Quý Bộ, trong tình huống này nên xử lý như thế nào? Mong nhận được phản hồi sớm từ Quý Bộ.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Đối với câu hỏi của Quý Bạn đọc, trường hợp hồ sơ dự thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ bằng văn bản về tính khả thi của đơn giá khác thường đó theo quy định tại khoản 6 Điều 117 Nghị định số 63/NĐ-CP. Theo đó, nếu nhà thầu giải thích không đủ rõ thì coi đây là sai lệch và hiệu chỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.

Nguồn: mpi.gov.vn


DIỄN ĐÀN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Ban Biên Tập: banbientap@kiemtoanxaydung.vn
Phòng Đào Tạo: phongdaotao@kiemtoanxaydung.vn

Phòng Kiểm Toán: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
Hotline: 098765.6161


Bài viết cùng chuyên mục