Close

Khóa học thanh quyết toán

Khóa học thanh quyết toán

Khóa học: QUYẾT TOÁN XÂY DỰNG

– Thời gian: 16 tiết – 04 buổi

– Nội dung khóa học:

+ Kiến thức về hệ thống pháp lý đầu tư xây dựng (hợp đồng xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư);

+ Nghiệp vụ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng trên hồ sơ dự án thực tế;

+ Thực hành lập hồ sơ thanh quyết toán  trên hồ sơ dự án thực tế.

– Cam kết đầu ra: học viên hiểu rõ công việc và có thể thực hành lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng nhỏ, vừa quy mô  20 – 40 tỷ.

– Đối tượng học viên thích hợp: Sinh viên năm cuối các chuyên nghành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng; Kỹ sư xây dựng.

– Giảng viên: kinh nghiệm gần 10 năm làm kiểm toán dự án đầu tư xây dựng, hiện đang đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong doanh nghiệp kiểm toán.