Làm rõ cách hiểu về thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự án

Giải thích về thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự án

Hướng dẫn về nội dung liên quan đến thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự án

Ngày 31/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3977/BXD-HĐXD gửi Công ty Quản lý tài sản Viettel về việc làm rõ cách hiểu về thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện dự án.

Tại Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định “Thời gian thực hiện” thuộc nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Theo đó, thuật ngữ “Thời gian thực hiện” thể hiện trong Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và Mẫu số 02, Mẫu số 02a được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ là thời gian thực hiện của dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án hoặc giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng được xác định tại các văn bản pháp lý của dự án (chủ trương đầu tư, các văn bản pháp lý khác) và thời gian dự kiến thực hiện của Dự án được chủ đầu tư thể hiện tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tại Điều 57 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 quy định về nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư. Ngoài ra, “Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng” đã được quy định cụ thể tại Điều 67 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. Theo đó, thuật ngữ “Tiến độ thực hiện dự án” thể hiện trong Mẫu số 03 Phụ I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và Mẫu số 03a được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ là các mốc thời gian thể hiện tiến độ thực hiện các giai đoạn trong khoảng thời gian thực hiện như đã nêu trên.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3977/BXD-HĐXD.

Nguồn: www.moc.gov.vn

P/S: tham khảo thêm bài Có phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa công trình vào sử dụng?

 

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *