Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP khi chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Ngày 07/02/2024, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 590/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải Quảng Bình về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và không làm thay đổi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì sau khi được người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án, chủ đầu tư thực hiện thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh.

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình (chủ đầu tư) được thực hiện phê duyệt các nội dung điều chỉnh của các Báo cáo kinh tế – kỹ thuật nêu tại Văn bản số 11/SGTVT-CLCT ngày 03/01/2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 590/BXD-HĐXD.

Nguồn: moc.gov.vn

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *