TUYỂN DỤNG & ỨNG VIÊN

Thông báo về chương trình Thực Tập Sinh đợt 02/2023 và đợt 01/2024 – Khánh Hòa

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Về...

Thông báo Về chương trình Thực Tập Sinh đợt 2/2023 – Khánh Hòa

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Về...

Thông báo về “Chương trình thực tập sinh cùng Sổ tay Kiểm toán Xây dựng” Đợt 1 – năm 2023

THÔNG BÁO “Về chương trình thực tập sinh Đợt 1 – năm 2023” SỔ TAY...

Cty Kiểm toán KMF tuyển dụng kiểm toán xây dựng tại Khánh Hòa

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Kỹ thuật viên kiểm toán, thẩm tra quyết toán...