Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có được quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có được quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Câu hỏi:

Ông Lê Minh Nhật (Long An) hỏi, Ban quản lý xã thành lập theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ có được quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do UBND xã làm chủ đầu tư hay không?

Các công trình nêu trên đều có quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng, không áp dụng cơ chế đặc thù, ban quản lý dự án xã có thuê tư vấn thiết kế và giám sát.

Hiện nay, các cơ quan quản lý về xây dựng trên địa bàn huyện của ông Nhật cho rằng ban quản lý dự án xã không có năng lực quản lý dự án theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên không cho ban quản lý xã trực tiếp quản lý các dự án nêu trên mà phải thuê đơn vị có năng lực quản lý dự án.

Ông Nhật đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để địa phương triển khai đúng quy định.

Trả lời:

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,

“Ban quản lý xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ban quản lý xã) được thành lập để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã…”.

Tại Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định:

“Đối với các nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư công, ngân sách nhà nước, quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung không được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành”.

Việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và tại Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nguồn: chinhphu.vn

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *