09 quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD

09 quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD

Ngày  29/12/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD  hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó có rất nhiều quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1

Qua bài viết này, Ban Biên tập xin gửi đến Anh Chị Em bạn đọc bài viết  09 quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD, trong đó:

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 01:

Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, ca máy và thiết bị thi công (Khoản 3, 4, 5 Điều 8).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 02:

Xác định giá xây dựng công trình – Phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng (Khoản 3, Điều 9).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 03:

Phương pháp xác định DTXDCT – 04 (bốn) căn cứ xác định giá thiết bị (mục 2.1 Mục 1 Phụ lục II).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 04:

Phương pháp xác định DTXDCT – 07 (bảy) nguồn thông tin về giá thiết bị (mục 2.1 Mục 1 Phụ lục II).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 05:

Phương pháp xác định DTXDCT điều chỉnh – Xác định giá vật liệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh (mục 2.1.1 Mục 4 Phụ lục II).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 06:

Giá xây dựng công trình – 04 (bốn) tiêu chí lựa chọn giá vật liệu xây dựng (mục 1.2.1.1 Phụ lục IV).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 07:

Giá xây dựng công trình – 06 (sáu) nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng (mục 1.2.1.1 Phụ lục IV).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1 09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 08:

Giá xây dựng công trình – Nguyên tắc chung lựa chọn giá vật liệu xây dựng (mục 1.2.1.1 Phụ lục IV).

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 09:

Những vấn đề khác – Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục VIII & Bổ sung Phụ lục XI.

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1

09-diem-moi-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cua-thong-tu-so-14-2023-tt-bxd-1

Phan Việt Hiếu


Liêm chính học thuật: Khi trích dẫn, chia sẻ thông tin tại các bài viết của tác giả xin vui lòng ghi rõ nguồn “Theo Phan Việt Hiếu, kiemtoanxaydung.vn”

Thank & Best Regards!


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ [PHAN ANH FIRM]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *